Deelnemer
Bètawetenschappen TUE
Informatica
afbeelding van exawet1210

Persoonlijke informatie

Naam
Peter Kieboom
Beroep
pensioen (hard- en software specialist / docent)
Even voorstellen

avond HTS afdeling Werktuigbouwkunde.
Na deze studie werkzaam geweest in de Informatica als: technisch programmeur / systeemanalist, senior programmeur, software specialist, hard- en software specialist, docent.

Woon vanaf medio 2008 in een nieuwbouw appartementencomplex.
Er wordt gebruik gemaakt van een duurzame energiesysteem dat bestaat uit:
1. collectieve bron (WKO (Warmte Koude Opslag))
2. collectieve warmtepomp
3. vloerverwarming / vloerkoeling.
Heb daar (zeer) negatieve ervaringen mee op een zeer breed terrein.
Op dit moment zeg ik: 'collectieve warmtepompen: niet doen !'
Heb hierover (ook) rapporten geschreven.Wil mijn kennis en ervaring inzetten voor 'het huis van de toekomst' met als doel te komen tot de uitspraak: 'collectieve warmtepompen: doen ! '
Een deelprobleem is het ontbreken van een intelligent user-interface.
In het kader van Brabant Brein wil ik gebruik maken van Industrial Design om een intelligent user-interface te laten ontwerpen. Dit user-interface heeft als hart de kamerthermostaat. Deze dient te gaan voorzien in instrumentele feedback.
Toelichting
Voor een goede afstemming van bewonersgedrag op de werking van het systeem is een vorm van feedback vereist die direct waarneembaar is. Bovendien stellen bewoners ook prijs op reacties van het systeem naar aanleiding van hun handelen.
Een uitleesvenster dient in deze:
1. led's te bevatten die aangeven of het systeem goed werkt voor zowel verwarmen als koelen.
2. indicaties te bevatten die aangeven wat de temperatuur is of gaat worden (met een tijdsindicatie).
3. mede te delen of een ingegeven instructie door het systeem is ontvangen.
4. begrijpelijke mededelingen te doen over storingen.
5. tips te geven om veranderingen aan te brengen in de woning of in het gedrag.

Historie

Lid sinds
7 jaar 49 weken

Beschikbare sessie data

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee