Nieuws

van admin

Presentatie van het Brabant Brein Boek in de Verkadefabriek

Boekpresentatie

7 Oktober 2011, het is zover. Het boek is klaar, en iedereen staat te popelen om het in te zien. Via de pers was er al een kleine sneakpreview naar buiten gebracht die eenieder, die had deelgenomen, nieuwsgierig naar de Verkadefabriek lokte. Na het openingswoord van Joep Baartmans was de kop eraf en presenteerde Aart Wijnen het verloop van het Brabant Brein project, de resultaten en gaf een blik op de toekomst, hoe nu verder.

van admin

Brabant Brein boek in aantocht!

In de afgelopen maanden heeft het team van Brabant Brein hard gewerkt om alle bijdragen van de deelnemers te verwerken en op een wijze te presenteren die uitnodigt tot voortzetting en verdere uitvoering van de Kunst van het Samenleven. Het resultaat: een prachtig boek met velerlei bijdragen die de kunst van het samenleven versterken. In deze publicatie van Brabant Brein staan de opbrengsten van de piramidesessies, de voorgeschiedenis van Brabant Brein, interviews en essays en een blik op de toekomst.

Op vrijdag 7 oktober, om 17.00 uur wordt in de Grote Zaal van de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch de boekpresentatie gehouden.

Programma vanaf 17.00 uur:

  • Welkomstwoord door Joep Baartmans, voorzitter van Brabant Brein.
  • Aart Wijnen geeft een toelichting op de voorgeschiedenis, de opbrengsten en de toekomst van Brabant Brein.
  • Aanbieding van Brabant Brein boek aan Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin, en Martijn Sanders, Intendant van 2018Brabant.
  • Aansluitend vanaf 18.00 uur borrel in de serre en afhalen boeken tot 19.00 uur.Betrokkenen en deelnemers van Brabant Brein krijgen een uitnodiging voor de boekpresentatie.

Alle deelnemers en medewerkers aan Brabant Brein ontvangen een gratis exemplaar. Het is mogelijk om op 7 oktober exemplaren mee te nemen voor andere deelnemers of teamleden aan de Brabant Brein piramidesessies. Ook kunt u desgewenst extra exemplaren kopen voor 25,- Euro per stuk. Voor vragen kunt u mailen naar: info@brabantbrein.nl

van admin

Slotfase Brabant Brein

See video

Bekijk in bijgaand filmpje hoe het Brabant Brein proces verliep. Medewerkers van Brabant Brein komen aan het woord en vertellen over het proces in en rondom de piramidesessies waarin 17.500 ideeën de revue passeerden. Ga er maar aanstaan! Aart Wijnen, initiatiefnemer van Brabant Brein, informeert over hoe het nu verder gaat en boegbeelden vertellen over hun ideeën die werden uitgebroed in de laatste Brabant Brein piramidesessie in het Provinciehuis.

van admin

Ideeën om verder uit te broeden

Tijdens de laatste sessie in het Provinciehuis zagen we verschillende ideeën terugkomen uit eerdere sessies, maar dan verder uitgewerkt. We noemen er een paar.

De Boerenburger
Bij de groep Ruimtelijke Ordening werd gesproken over de stedeling die dichter bij het platte land betrokken zou moeten worden. Door de economische werkelijkheid is er een scheiding gekomen tussen groen, het platte land, en rood, de stad. De consument weet niet meer waar dat plakje worst op de boterham vandaan komt. Een fysieke ontmoetingsplek zou het herbronnen vanuit de stad kunnen bewerkstelligen. Een idee is een proeftuin in de stad waar consumenten de lokale producenten met hun regionale producten kunnen ontmoeten. Een plek waar de boerenburger, en niet de MC Donalds burger, wordt gepromoot. Een plek waar ruimte is voor (natuur)educatie. Een plek waar verbinding met de natuur en cultuur verbeeld wordt door kunstenaars. Een plek waar de stedeling de biodiversiteit van de natuur weer herontdekt. Kortom een fysieke plek in de stad waar de stedeling ziet wat de natuur te bieden heeft en waar hij dat kan vinden.

Slim vervoer
Het team van Bètawetenschappen hield zich tijdens de brainstormsessie bezig met smart mobility. Een bittere noodzaak, want ondervinden we niet regelmatig in het dagelijks leven dat het (openbaar) vervoer slimmer kan? In plaats van een vaste route te rijden moet een buschauffeur met behulp van techniek in een opslag kunnen zien waar hij nog iemand kan oppikken. Met de huidige smartphone zou je eigenlijk moeten kunnen zien waar iemand een lift nodig heeft, of wie een lift kan aanbieden.
Daar zit ook een sociaal aspect aan. Vroeger was liften vanzelfsprekender, nu zie je dat bijna niet meer. Een fysieke ontmoeting is digitaal wel te bewerkstelligen, maar hoe bouw je dat vertrouwen op? Niet alleen voor slim vervoer is er behoefte aan een technisch en sociaal systeem om mensen aan elkaar te verbinden. De brainstorm kreeg een mooie wending door ideeën vanuit een andere discipline, de zorg. Hoe regel je bijvoorbeeld een vrijwilliger om met een patiënt naar de dokter te gaan. Hoe roep je zo iemand op? Met bijvoorbeeld Twitter en LinkedIn zien we al dat vraag en aanbod bij elkaar komen, maar er zijn nog wel stappen nodig om domeinen te ontwikkelen waarin mensen dúrven te vragen naar diensten.

Talentontwikkeling en 24/7 school
Talentontwikkeling is een van de zaken die hoog op het lijstje van meerder sectoren staat. Regelmatig was tijdens de brainstormsessies te horen dat het Nederlands onderwijs zijn talenten verkwist en niet in beeld heeft. Geïnspireerd door Ken Robinson, die verkondigt dat het onderwijs creativiteit de kop indrukt, spraken deelnemers van Brabant Brein over een ‘talentenmarktplaats’. Het onderwijs zal vanaf het begin dat de kleuter kennis maakt met onderwijs, opzoek moeten gaan naar dat talent, herkennen, stimuleren en faciliteren van dat talent. Wat ook regelmatig in de piramidesessies te beluisteren viel, is de wens van een multifunctioneel schoolgebouw. Een schoolgebouw dat flink uitgerust is met (sport)faciliteiten, dag en nacht in touw is en onderdak biedt aan verschillende groepen. Een plek voor de peuter, kleuter, puber en professor, maar ook een (flex)werkplek voor ouders (dan kunnen ze tegelijkertijd een oogje in het zeil houden) en ouderen (denk aan de actieve 65-plusser die inzetbaar is).
Een multifunctioneel gebouw die 7 dagen per week ieder uur benut kan worden, biedt een ontmoetingsplek voor iedereen en schept nieuwe verbindingen.

Klik hier voor de speech van Ken Robinson

van admin

Laatste piramidesessie van Brabant Brein

Met een listige truc liet de commissaris van de koningin, Wim van de Donk, de deelnemers massaal ‘omkijken’ naar de decoratieve doeken die achter in de zaal hangen. Daarmee was de boodschap duidelijk voor de aanwezigen van de elfde piramidesessie in het Provinciehuis. Volgens Van de Donk komen innovatieve ideeën namelijk alleen maar tot stand als mensen ‘eens omkijken’ naar ideeën van mensen uit andere sectoren. Brabant Brein kreeg dat vertrouwen van de Provincie om mensen uit verschillende sectoren bij elkaar te brengen om te brainstormen over de ‘Kunst van het Samenleven’ in Brabant. Volgens de commissaris is het bittere noodzaak om een signaal te geven aan de huidige situatie waarin er níet wordt omgekeken en samengewerkt. “We gaan in een tijd leven waarin we samen ambities en ideeën moeten delen, een alliantiemanagement. Deze piramidesessie is een onderdeel van dat proces”, aldus de commissaris. De laatste piramidesessie was een mooi voorbeeld van ‘omkijken’ naar ideeën en zienswijzen van anderen. Tijdens de tweede ronde werden ideeën van één bepaalde sector verrijkt door zienswijzen van afgevaardigden uit andere sectoren. De zogenaamde kruisbestuiving wierp zijn vruchten af en de ideeën werden nog rijper. De ideeën zoals ze gisteravond zijn gepresenteerd en alle ideeën van de eerdere sessies zijn binnenkort te zien op deze website.

van admin

Finale voor Brabant Brein nabij

Voor Brabant Brein zitten de piramidesessies er bijna op. Na tien sessies gaat woensdagavond 13 april de topavond van de creatieve piramidesessies in het Provinciehuis plaatsvinden. De boegbeelden en de teamleiders van de 11 sectoren waarin Alfa- en Bètawetenschappen, Onderwijs, Ruimtelijke Ordening, Kunst, Nieuwe Brabanders, Sport en Vrije Tijd, Erfgoed, Gezondheidszorg en Welzijn, Bedrijfsleven en Bestuur vertegenwoordigd zijn, gaan op die avond aan de slag met de beste intersectorale ideeën voor Brabant. De afgelopen weken zijn de teamleiders samen met hun achterban druk geweest met het filteren en fine tunen van de beste ideeën binnen hun eigen sector. Woensdagavond gaan de teams per sector, maar ook gemixt met de andere sectoren, de beste ideeën verder uitdiepen. Het belooft een bijzondere avond te worden omdat het een unicum is dat afgevaardigden uit zoveel verschillende sectoren, de koppen bij elkaar steken om met ideeën te komen die de ‘Kunst van het Samenleven’ in Brabant een enorme boost kunnen geven. Deze avond zal de Commissaris van de Koningin Wim van der Donk, zijn licht opsteken om van zijn Brabanders te horen welke de belangrijkste, de snelst realiseerbare, de verrassendste, de mooiste en meest poëtische ideeën zijn voor de toekomst van Brabant.

van admin

Top ontvangst in Oss

“Wie zou zo’n gezelschap geen onderdak willen bieden”, zei loco-burgemeester Jan van Loon tijdens zijn welkomstwoordje in het gemeentehuis van Oss. Brabant Brein voelde zich dan ook zeer vereerd om in deze gloednieuwe toplocatie te mogen brainstormen. Van Loon vertelde trots over de nieuwste snufjes in dit gebouw zoals warmte-koude opslag, zelfdenkende verlichting, hergebruikte materialen en 640 (flex)werkplekken. De gemeente Oss wil dit gebouw met eigentijdse technologie daarom ook graag delen met de deelnemers van de negende piramidesessie om de ‘gereedschapskist van Brabant Brein te vullen voor een grenzeloos Brabant’, aldus de woorden van Van Loon. Met een souvenir mee naar huis, een fotoboekje met een impressie van het werken in dit gebouw, zullen we deze avond niet snel vergeten. De broodjes (vooral dat broodje geitenkaas) waren uitstekend verzorgd. Eten, en dat hebben we al meer gehoord tijdens de sessies, is en blijft een cruciaal onderdeel van de Kunst van het Samenleven. Volgens de groep Ruimtelijke Ordening met voornamelijk afgevaardigden van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de groep met filosofische achtergrond zorgt eten voor een bindende factor, biedt lekker eten zoveel meerwaarde en hebben we een ‘right to taste’. Met andere woorden, ‘smaakvervlakking maakt mensen ongelukkig’. Marijke Nooijen, mede-eigenaar duurzame innovatieve varkenshouderij, wist het mooi te verwoorden: “Smaakvolle producten worden graag samen gegeten.”

van admin

Team Sociale Innovatie

Bij de piramidesessie in Breda kwamen bij de groep Sociale Innovatie interessante onderwerpen en ideeën voorbij. Daar zagen we overeenkomsten met het gedachtegoed van Brabant Brein, maar we ontdekken ook beproefde ideeën die een mooi voorbeeld zijn van de Kunst van het Samenleven. We lopen ze langs.

Brink.net
Een voorbeeld van een initiatief dat overeenkomsten vertoont met Brabant Brein is BRINK, de BRabantse INnovatie Kwartiermakerscommunity. BRINK noemt zichzelf een lerende community en brengt, min of meer net zoals Brabant Brein, organisaties en personen uit de hele provincie en daarbuiten samen om goede ideeën en business cases te ontwikkelen. Ondernemingen, onderwijs en overheid ontmoeten elkaar en proberen tot nieuwe ideeën over verbeteringen en toepassingen van hun producten en processen te komen. Wat veel te beluisteren viel tijdens de afgelopen piramidesessies is het ‘out of the box’ denken. Dit is ook terug te vinden bij BRINK. Zij leggen nieuwe verbindingen waarbij over de grenzen van de individuele organisaties wordt gekeken. Door de kruisbestuiving kunnen de vele initiatieven elkaar versterken en hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Hierdoor ontstaat een praktische samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Zie voor meer informatie over BRINK: http://de-brink.wikispaces.com/

T-Parade verstaat de Kunst van het Samenleven
Het woord ‘verbinden’ is een terugkerend thema in de Brabant Brein sessies. Een mooi voorbeeld van (muticultureel) verbinden dat tijdens de sessie in Breda werd genoemd is de T-Parade. In samenwerking met Carnavalsstichting Tilburg wordt elk jaar een kleurrijke parade door het centrum van Tilburg georganiseerd. In het voortraject worden bouwers en deelnemers aan de Parade uit verschillende culturen aan elkaar gekoppeld om gezamenlijk te werken aan een praalwagen, loopgroep of presentatie. Een mooi voorbeeld waarbij de Kunst van het Samenleven centraal staat door aan te tonen dat leven met verschillende culturen een wereldfeest is. Net zoals Brabant Brein waarbij steeds meer deelnemers en ideeën de piramide doen groeien, zo groeit ook de T-Parade. Het begon met een Tilburgs feestje, nu is het al een Brabants feest en wellicht wordt het in de toekomst een nationaal feest. Voor meer informatie zie www.t-parade.nl

T-Park
Het creëren van ontmoetingsplekken kan op verschillende manieren. In Tilburg (Park), maar ook in Den Bosch is het bekend, worden in wijken volkstuintjes gecreëerd. Het is een prima manier om mensen van verschillende achtergronden elkaar fysiek te laten ontmoeten. In plaats van een kopje koffie, of kom maar achterom – iets wat in deze tijd meer en meer digitaal gebeurt – kunnen mensen elkaar informeel ontmoeten en tegelijkertijd zich bekommeren om de plantjes.

De Dag van de Dialoog
Tijdens de sessie in Breda werd ook de Dag van de Dialoog als voorbeeld genoemd. Een mooi instrument om mensen elkaar te laten ontmoeten. In verschillende steden wordt sinds een aantal jaren de Dag van de Dialoog gehouden. De oorsprong ervan ligt in Rotterdam. De Dag van de Dialoog brengt mensen dichter bij elkaar, verschaft mensen nieuwe inzichten en brengt issues boven tafel die voorheen onbesproken bleven. Inmiddels is er een handboek waarin de organisatie van een Dag van de Dialoog stap voor stap beschreven staat met een huisstijl en een website. www.nederlandindialoog.nl

Rijnlands model
Sjaak Evers, een van de deelnemers bij de Sociale Innovatie groep in Breda, is supporter van de Rijnlandse ‘ziens- en zijnswijze’. Bij het Rijnlands model kun je denken aan termen van gemeenschap, overlegstructuren, maatschappelijk verantwoord ondernemen en lange termijn perspectief in een sociale verzorgingsstaat die in samenwerking met werkgevers en werknemers naar consensus zoekt. Het idee is dat de economie het beste functioneert in een klimaat van samenwerking, goed onderwijs, sociale zekerheid en stabiliteit. Kort door de bocht wordt wel gesteld dat het Rijnlands model zich richt op de drie P´s: Profit, People én Planet.
Evers kwam zelf tijdens de sessie met een idee om de lokale democratie te bevorderen. Richt een stadsplein in voor een grootse bijeenkomst waar zo’n duizend mensen, maximaal gemêleerd, onder begeleiding in groepen, oplossingsgericht gaan brainstormen over allerlei onderwerpen/vragen. Een herkenbaar idee dat overeenkomsten vertoont met het Brabant Brein model. Sjaak Evers schreef een verslag over zijn Brabant Brein avontuur op: http://www.rijnland-weblog.nl/

van admin

Brabant Brein in Breda

Brabant Brein in Breda allitereert niet alleen goed, het voelt ook goed. De gemeente Breda zorgde gisteravond uitstekend voor Brabant Brein en haar gasten. Een goed ontvangst, prima catering en een mooie accommodatie om rustig te brainstormen. Wederom was er sprake van een zeer uiteenlopend deelnemersveld. Bestuursambtenaren, Alfa- en Bètawetenschappers (Sociale Innovatie en Innovation sciences), Brabanders van Molukse afkomst, mensen uit de muziekwereld en Allochtone Brabanders in de mantelzorg zorgden, gezien de brede maatschappelijke vertegenwoordiging, weer voor een hoop interessante ideeën.

Aankomende donderdag gaat de piramidesessie in Helmond niet door, maar volgende week maandag is Brabant Brein te gast bij de gemeente Oss. Daar wordt het volle bak met maar liefst twaalf teams of meer!

van admin

Dichters sluiten af met gedicht

Literatuur is net zoals kunst het middel om naar buiten toe te communiceren. Het team van onder meer dichters, schrijvers en journalisten dat deelnam op 15 februari in het gemeentehuis van Tilburg vindt dat literatuur een ontregelende functie, in positieve zin, heeft. Literatuur verruimt of verandert het blikveld, gaat in tegen clichématig denken en prikkelt mensen om minder rationeel te denken. Kunst is volgens hen geen luxe, maar een eerste noodzaak om het denken uit te dagen. Iets wat broodnodig is voor de Kunst van het Samenleven.
De auteurs Kreek Daey Ouwens en Yvonne Né presenteerden op verrassende wijze hun ideeën door aan het einde van de sessie uit eigen werk voor te lezen. Een prikkel voor de aanwezige deelnemers om het eens van een andere kant te bekijken!

Kreek Daey Ouwens
Uit de bundel De achterkant, Querido, Amsterdam-Antwerpen 2009

Waar vind je het verhaal van je jeugd?
Het lied hangt in het gras. Het lied is langer dan de dood.
Langer dan de liefde.
Liefde, dood, wat betekenen die woorden?
Vandaag regent het, morgen schijnt de zon.
Dat is en dat was. Altijd. Want de dingen zijn ook in mij. Ik kan
ermee doen wat ik wil. Ik kan ze bedekken. Ik kan mijn voet
optillen, en ze, smal en breekbaar, weer tevoorschijn laten
komen. Ik kan de doden tevoorschijn laten komen. Ik kan ze
laten lopen en praten. Weer wegdoen. Dat kan het kind. Dat het
lied heeft gehoord.

Yvonne Né
Uit de bundel de Nacht wacht, Stichting Nacht van het Gedicht, Goirle 2011

insect

Is het goed leven hier, en danst het goed?
Geeft het seizoen waarin je roert
je steeds de juiste tuin, boom, lichtinval?

Zal het zoet aanstormende water
het goede ogenblik raken, hoe precies
zijn je passen, is je zuigkracht afdoende?

Of kijk je naar een voorspelbare film
over een langzame tuin waarin een grijze zon
op het punt staat de tijd om te brengen?

Ook dan vlieg je rond
naar je eigen natuur tegen heel de wereld in
zonder ooit coördinaten te weten.

Dans je?
Word je wel goed gedanst?

van admin

Brabant Brein volgens Frans Beerens

Brabant Brein volgens Frans Beerens

Beeldend kunstenaar Frans Beerens is door De Twee Snoeken gevraagd om de essentie van Brabant Brein te verbeelden.
Frans Beerens (1960) is geschoold aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht en aan de Hogeschool voor de kunsten in 's-Hertogenbosch. Zijn werk bestaat uit ruimtelijke beelden, installaties, analoge fotobeelden, geweven fotobeelden en films. Dit werk wordt getoond in binnen en buitenland in musea, galeries, filmhuizen en andere kunstinstellingen (www.fransbeerens.com).

Een korte toelichting op het beeldconcept:

Op de grond liggen vrij willekeurig 121 houten plusjes waarop de namen staan van hetzelfde aantal Brabanders. Zij symboliseren de inspiratie, kennis, creativiteit en ideeën van de deelnemers aan de creatieve piramide ‘Brabant Brein’.

In het midden op de vloer ligt een roestvrijstalen vierkant waarop de chaotische bedrading ligt van de verlichting. Deze chaos symboliseert het moment waarop er nog geen verbanden tussen de ideeën van de individuele deelnemers.

In het gebouw, de lichttoren, worden de verbanden tussen deze ideeën wel gelegd en het resultaat is één grote plus.
De lichttoren dient als sokkel voor de stapeling van de toekomst.

Materiaalgebruik:

Het klompenhout (populieren en lindehout) is een verwijzing naar het platteland. De verlichting en het beton (cement en staal) zijn verwijzingen naar de stad.

van admin

12 januari en 15 februari 2011

See video

Hoe verloopt een Brababant Brein piramidesessie? Zie in dit filmpje hoe deelnemers enthousiast en serieus meedoen om een bijdrage te leveren aan de Kunst van het Samenleven.

van admin

Burgemeester én burgervader

Burgemeester én burgervader

Het was in meerdere opzichten een bijzondere avond, in het gemeentehuis van Tilburg. Burgemeester Peter Noordanus verwelkomde de deelnemers in het bestuurlijk hart van Tilburg.
Het antwoord van het burgemeestersteam op de vraag tijdens de eerste ronde, noem de maatschappelijke relevantie van uw discipline, werd door hen eensluidend beantwoord.

Een burgemeester bestuurt onafhankelijk, staat boven de partijen, maar houdt de boel bij elkaar, wekt vertrouwen en legt verbindingen tussen groepen. “We hebben allemaal de burgemeestersschool gevolgd”, grapte een van de burgemeesters. Bijzonder om te zien is hoe een burgemeester zijn deelname aan een piramidesessie moet combineren met zijn werk. Gaandeweg de avond bleek dat die rol als burgemeester wel gewoon doorgaat. De mobieltjes rinkelden regelmatig, hier en daar dringende zaken afhandelen en zelfs brandjes blussen. Dat is de rol van een burgemeester, dag en nacht in touw.
De burgemeesters benoemden als een van de succesfactoren van hun discipline, het schakelen tussen de rol burgemeester en burgervader. Een burgemeester is in staat ‘geaccepteerd’ gezag te voeren en in te grijpen als het nodig is. Een burgervader staat naast zijn medemens, geeft nazorg en toont medeleven.
Bijzonder, maar eerder zorgwekkend, was de aanwezigheid van beveiligers met van die oortjes in. Het besef om geen stap meer buiten de deur te kunnen zetten zonder persoonsbewaking, zoals het burgemeester Fons Jacobs uit Helmond nu vergaat, en dan toch deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten, verdient respect. Als je in zo’n situatie verkeert, denk je wel twee keer na op welke uitnodigingen je wel of niet ingaat. Chapeau voor deze burgermeester én burgervader, die zich tussen de deelnemers schaarde en belangeloos deelnam aan een Brabant Brein avond!

van admin

Op naar Tilburg

Volgend week dinsdag (15 februari) is Brabant Brein te gast bij de gemeente Tilburg. Dat belooft (wederom) een interessante avond te worden. Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg is onze gastheer, maar ook hij zal als deelnemer, samen met andere Brabantse burgemeesters, een team vormen en mee gaan brainstormen. Net als leden van de Provincie Noord-Brabant, die ook in Tilburg weer meedoen, weten burgemeesters als geen ander hoe het is om verbindingen te leggen en voeling te hebben met de samenleving. Worden zij immers niet voordurend op de proef gesteld als bestuurders of ze de Kunst van het Samenleven wel verstaan? Omdat de Brabant Brein sessies op zichzelf al een voorbeeld zijn van de Kunst van het Samenleven, zullen we dinsdag ervaren hoe deze doorgewinterde bestuurders dit Brabantse kunstje gaan tonen… In een eerdere sessie sprak voormalig Commissaris van de Koningin Frank Houben zijn waardering uit over de hoge participatiebehoefte en bereidheid van de deelnemers om ergens in een schoollokaal mee te discussiëren over de toekomst van de Brabantse samenleving. Daarom kijkt Brabant Brein weer uit naar de zevende piramidesessie waarin de teams van burgemeesters, literatuur, Brabantse Antillianen, Provincie, bestuurskunde, journalistiek en media, rechtswetenschappen, ethiek en zorg, onderwijs, industrie en advies hun bereidheid tonen om, samen met elkaar, mee te denken over de toekomst van Brabant.

van admin

Bourgondisch welkom

De Brabant Brein trein dendert door. Gisteravond hield Brabant Brein, met ruim 120 deelnemers aan boord, halt in het hoofdkantoor van Heijmans in Rosmalen. Het gezelschap kreeg een warm en Bourgondisch welkom van het bouwbedrijf. Met de juiste ingrediënten zoals een goed verzorgde catering en een mooie ambiance, is deelnemen aan een piramidesessie op zich al een inspirerende belevenis. Ook tijdens deze zesde piramidesessie kwam de term 'out of the box' denken weer regelmatig voorbij. De tweede ronde waarbij disciplines worden gemixt, zijn daar een voorbeeld van. De deelnemers worden geïnspireerd om buiten de eigen kaders te denken. In de derde ronde is dat terug te zien in de ideeën. Hoe kan het anders dat een échte bouwspecialist al zijn kennis wil stoppen in het herontwikkelen van historische en industriële gebouwen en pleinen voor culturele uitwisseling en, met nadruk op, 'fysieke' ontmoetingen tussen mensen.

van admin

Brabant Brein in Brainport

Een goed idee om Brabant Brein en haar deelnemers te laten neerstrijken in het auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven, het kloppend hart van Brainport. Het gedachtegoed van Brainport waarin overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken en wetenschappers uit allerlei disciplines ideeën uitwisselen om tot een innovatief product te komen, past bij de filosofie van Brabant Brein. Eindhoven hoort bij de zeven slimste regio’s ter wereld, dat was te merken gisteravond.

De match tussen Brainport en Brabant Brein zit ‘m in het idee achter de piramidesessies. Uiteindelijk zullen er door de brainstormsessies, waarbij samenwerking en ideeënuitwisseling het motto is, ook innovatieve producten van de band af rollen. Voor het team Industrial Design, dat gisteren een thuiswedstrijd speelde, is dit dagelijkse kost. De kracht van Industrial Design is het ontwerpen van intelligente producten, systemen, netwerkstructuren en diensten. Dit enthousiaste team van de Technische Universiteit uit een van ’s werelds slimste regio’s gaf gisteravond aan graag mee te willen denken over de verwerking/vastlegging van de ideeën die uit het Brabant Brein-proces voortkomen. Voordat het zover is brainstormen we nog even door. Er staan al weer nieuwe piramidesessies gepland op 28 februari, 15 en 21 maart.

van admin

BrabantStad? Nee, Brabant LandStad!

Als het om natuur gaat, zouden belangen niet zo’n grote rol moeten spelen. Wat telt, is de waarde van de natuur. Want is het immers niet zo dat de natuur ons niet nodig heeft, maar wij wél afhankelijk zijn van moedernatuur? Tijdens de brainstormsessie van een team natuurspecialisten ontstond in het Sint Jans-lyceum een levendig gesprek over de prominente rol van de natuur waar de samenleving, volgens dit gezelschap, als rentmeester verantwoordelijk voor is.
De eerste vraag, noem de successen van uw discipline, werd door de deelnemers redelijk positief beantwoord. Een ervan is de invoering van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) die in 1990 werd geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het ministerie van LNV. De EHS is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Kees Bastmeijer, Hoogleraar Natuurbeschermings- en Waterrecht, legt uit dat met EHS, op papier althans, wij onze menselijk ambities, de grondhouding van het heerserschap over de natuur, hebben verlaten. Waardoor? “Omdat het in ons eigen belang is om dit heerserschap te verlaten, een welbegrepen eigen belang dus.” Volgens Rob Brinkhof, ecoloog bij de gemeente Den Bosch, heb je wel een streng concept nodig, zoals het EHS, om iets van de grond te krijgen. Alleen ziet hij dat de uitwerking ervan wel te wensen overlaat.
De opkomst van natuurontwikkeling, naast natuurbehoud, wordt ook gezien als een succes van de laatste jaren. Zoals de rivier weer de rivier te laten zijn door meer ruimte te bieden, te laten meanderen en waar mogelijk de oude riviertakken weer bij de stroom te betrekken.
Jan Baan, directeur Brabants Landschap, roemt de inspanning en doorzettingsvermogen van natuurbeschermers. Zij hebben successen geboekt door de maatschappelijke betekenis van natuur en landschap breder onder de aandacht te brengen.
Ondanks de genoemde successen is er in Brabant nog wel werk aan de winkel. Het Brabantse landschap van nu vertelt een verhaal. En dat is een saai verhaal, volgens Ernest de Groot dagelijks bestuurslid en Loco Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas. Hij vergelijkt Brabant met de Achterhoek. Volgens hem zie je daar de liefde voor de natuur sterker vertaald dan in Brabant. Volgens Dorien Pessers, rechtsgeleerde, laat de schoonheid van de architectuur ook behoorlijk te wensen over. “Van lelijke architectuur worden we crimineel.” Herkenbaar. In het gesprek passeren de gedrochten zoals parkeergarages, boerderettes en woontorens in ijl tempo. Kwaliteit herken je, volgens haar, maar dat vergt wel kunstvaardigheid en verantwoordelijkheid.
De natuurspecialisten werden gevraagd om vanuit hun eigen discipline een bijdrage te leveren aan de Kunst van het Samenleven in Brabant. Een lastige klus voor deze deelnemers, om in korte statements goede ideeën samen te vatten. Laat staan voor de spelleider die ze op de A0-formulieren moest overnemen…
Het gesprek ging weer allerlei kanten op, maar de bijdragen lagen dicht bij elkaar. Eric van der Bilt, directeur van Het Drentse Landschap, stelt voor om de verantwoordelijkheid terug te geven aan de mensen, zo raken mensen meer betrokken bij hun omgeving. Laat mensen zelf een huis, een wijk en alles er omheen ontwerpen, ‘dan ontstaan de beste wijken’. Brinkhof benadrukt de participatie nog eens. “Betrek vanuit verschillende disciplines, partijen en doelgroepen om natuurgebieden te creëren waar draagvlak voor bestaat.” Bastmeijer ziet wel iets in natuurcoaching. “Wil je goed kunnen functioneren in een drukke dichtbevolkte leefomgeving dan heb je ruimte nodig om tot jezelf te komen. Die rustmomenten vind je in de natuur. Natuurcoaching kan daar een rol inspelen.” Pessers ziet wel iets in een academie voor de toekomst. Hoe behouden we anders de natuur in de toekomst voor generaties die we nog niet kennen, maar waarvoor we wel verantwoordelijk zijn. Een van de drie beste ideeën is uiteindelijk het in stand houden van contrasten in het Brabantse landschap. De stad meer stad, zodat het platte land meer platte land kan zijn: Brabant LandStad!

van admin

Zoiets doe je alleen in Brabant…

Zoiets doe je alleen in Brabant …

De vierde brainstormavond in het Sint Jans-lyceum verliep wederom positief. Deelnemers doen enthousiast mee en vertellen maar wat graag wat zij vanuit hun eigen discipline kunnen bijdragen aan de Kunst van het Samenleven. De Brabant Brein sessies zijn op zichzelf al een voorbeeld van de Kunst van het Samenleven. Zoiets doe je alleen in Brabant…werd opgemerkt.

Voormalig Commissaris van de Koningin Frank Houben was ook aanwezig bij de vierde Brabant Brein sessie. Hij verwonderde zich over de hoge participatiebehoefte en bereidheid van de deelnemers om ergens in een schoollokaal mee te discussiëren over de toekomst van de Brabantse samenleving. Een typisch Brabants kunstje dus.


Concreet maken van de ideeën

Houben refereerde naar een vergelijkbaar proces, toekomstverkenning Brabant 2050, en wees op het belang van het concreet maken van de ideeën. “Daar ligt een belangrijke klus. De ideeën moeten uitgewerkt worden in concrete voorstellen.” Daarmee bedoelt hij - en hij niet alleen - dat de kaders waaruit de ideeën ontstaan niet verloren gaan. Paul Rüpp, voorzitter raad van bestuur Avans hogescholen en boegbeeld van de sector Niet-Wetenschappelijk onderwijs, nam gisteravond deel samen met het team van Avans Hogeschool. Hij wees op het belang van de Brabant Brein sessies. Volgens hem is het een belangrijk initiatief om de Brabantse samenleving te bevorderen. “Het is niet de bedoeling dat de ideeën, in een rapport, ergens op een ambtelijk bureau belanden.” Daarmee wees hij ook op de ervaringen met Brabant 2050.
De vraag hoe Brabant Brein al die mooie ideeën nu concreet gaat maken, is door meerdere deelnemers gesteld. In het kort: alle ideeën worden de komende weken gedigitaliseerd. De topideeën worden aan de teamleiders teruggekoppeld. Op 13 april komen alle teamleiders die de afgelopen sessies aanwezig waren en dus ook de boegbeelden, ook zij zijn immers teamleider, weer bij elkaar. In deze tweede ronde wordt er wederom over de ideeën gebrainstormd met de mogelijkheid de ideeën nog sterker te maken door kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines. In mei bespreken de 11 boegbeelden tijdens de derde sessie, de verkregen resultaten met de bestuurders van Brabant Stad, om zo te komen tot de 11 beste ideeën voor Brabant.

van admin

Gemêleerde bijeenkomst in Sint-Janslyceum

Gemêleerde bijeenkomst in Sint-Janslyceum

De piramidesessie in het Sint-Janslyceum voltrok zich in een gezellige, losse sfeer. Dat lag ongetwijfeld aan de zeer brede vertegenwoordiging van mensen uit onze Brabantse samenleving. Kunstenaars, Nederlanders van Surinaamse afkomst, architecten, bètawetenschappers, maar met name de jongens en meisjes van het Sint-Janslyceum en actieve ouderen in de heemkundesector zorgden voor mooie statements.
Mede door het warme ontvangst van gastheer het Sint-Janslyceum voltrok de avond zich in een aangename ambiance. De Brabantse worstenbroodjes, lekker warm, en échte Bossche bollen hadden gretig aftrek. Niet voor niets dat ‘eten’ in de voorgaande sessies als bindende factor voor de Brabantse samenleving werd genoemd.


Kruisbestuiving van ideeën

De uiteenlopende invalshoeken veroorzaakte een kruisbestuiving van ideeën. De vraag: Hoe ziet het huis van de toekomst eruit?, leverde een verrassend idee op vanuit de hoek Erfgoed immaterieel. Monique Groot, projectleider Erfgoed Brabant, stelde zich een huis voor waarin de verhalen van oud-bewoners te beluisteren zijn. “Verschillende generaties vertellen over hun belevenissen die zich in- en buitenshuis afspeelden. Daarmee geef je een huis een ziel”, legt Monique uit. Het idee kreeg vanuit de informaticahoek aanvulling. Met behulp van ICT kun je die verhalen laten leven door bijvoorbeeld in verschillende ruimten beeldschermen te plaatsen of beeldprojecties die muren aankleden. Of via internet contact houden met oud bewoners van www.schoolstraat10.com. Zo zouden er dynamische contacten kunnen ontstaan over de hele wereld, maar wel gerelateerd aan één huis.
Een ander slimme vondst was een flexibel huis, dat zich fysiek aanpast aan de behoefte van de bewoners. Daar werd weer op door geborduurd. Jong en oud moeten zich op hun gemak voelen in één huis. Maar hoe ontwerp je zo’n huis? Door een integrale aanpak waarbij kunstenaars en architecten gezamenlijk een slim ontwerp maken, luidde het antwoord.
De deelnemers hadden maar wat graag langer de tijd gehad om door te praten om ideeën te concretiseren. De ideeën staan in ieder geval genoteerd. Het moment dat topideeën verder uitgewerkt worden, ligt in het verschiet.


Gastvrijheid van Nederlanders…

Opmerkelijk was, dat nu voor de tweede keer kanttekeningen worden geplaatst bij de gastvrijheid van de Nederlanders. Zowel de Afghaanse delegatie als de Surinaamse delegatie omschrijven Nederlanders als krenten, zelfs het woord ‘gierig’ werd genoemd: “Bij het koken wordt er gerekend: drie aardappels voor papa, een voor mama, die is aan het lijnen en twee voor het kind. Kom niet een half uur voor het eten op bezoek, want daar is echt niet op gerekend”, sprak Percy Tjon A Hie met een beetje sarcasme. Hij legde uit dat er in de Surinaamse keuken altijd wel iets te vinden is en desnoods hak je die kip in kleinere porties, het gaat om het eten – alweer die bindende factor- en niet om de hoeveelheid. De boodschap is duidelijk.
Het ouder worden in Brabant keerde ook weer terug. In de Surinaamse en Afghaanse cultuur is het verzorgingshuis nog steeds taboe. Ondanks de successen die door een afgevaardigde uit de Verpleeghuiszorg te berde werden gebracht, zoals het betrekken van familie bij de zorg, mantelzorg en terugkeer van kleinschaligheid in de zorg. En hoe ziet volgens Percy het huis van de toekomst er dan uit? “Geen drempels en het liefst met lage vensterbanken op rolstoelhoogte, maar dan wel bij de kinderen in huis.”

van admin

Woensdag 12 januari 2011

See video

Tijdens de tweede brainstormsessie bij het Duhamel College werd vanuit allerlei sectoren zoals Spirituele Zorg, Erfgoed, Werktuigbouw, Kunst, Toerisme, Musea en Nieuwe Brabanders deelgenomen. De deelnemers leverden vanuit hun vakgebieden volop ideeën aan. Kijk hier naar een beknopte weergave van het verloop tijdens de tweede brainstormsessie volgens de creatieve piramide.

van admin

Bijzondere ‘Afghaanse’ bijdrage voor de Kunst van het Samenleven

Bijzondere ‘Afghaanse’ bijdrage voor de Kunst van het Samenleven

Een van de deelnemende sectoren Brabant Brein is de sector Nieuwe Brabanders. Tijdens de piramidesessie in het Duhamel College was vanuit deze sector een team Brabanders van oorspronkelijk Afghaanse afkomst. Zelf waren ze niet zo begaan met de betiteling ‘Nieuwe Brabanders’. De meeste van hen wonen namelijk al meer dan tien jaar in Nederland en hebben Brabant allang in hun armen gesloten. “Het is hier rustig, veilig, er is vrede, kortom het zit hier goed in elkaar”, vertelt Hazim Hafizullah. Van oorsprong is hij technisch ingenieur en studeerde hij aan de TU in Rusland. In Nederland volgde hij een post-hbo-opleiding. Inmiddels woont hij 18 jaar in Nederland en schrijft hij onder meer gedichtenbundels.
Toch bleek het interessant om juist vanuit de noemer van een andere culturele achtergrond naar de Brabantse samenleving te kijken. Hun zienswijze gaf namelijk blijk van een kritische kijk op onze samenleving. Zij zien in de Kunst van het Samenleven zaken, die wij volgens hen, over het hoofd zien of vergeten zijn. Volgens Hafizullah laat met name de saamhorigheid binnen het gezin in Nederland te wensen over. Kinderen verlaten op vroege leeftijd het huis, ouders blijven alleen achter. “Het fenomeen ‘bejaardenhuis’ bestaat niet in onze cultuur. Naarmate je in onze cultuur ouder wordt, wordt het leven steeds mooier”, aldus Hafizullah. Een opmerking die indruk maakte op de aanwezigen tijdens het plenaire gedeelte van de Brabant Brein-piramidesessie. In de Afghaanse cultuur is het een gewoonte voor kinderen om ouders in huis te nemen en te verzorgen. “Vooral als je ouder wordt, krijg je meer respect”. Volgens Hafizullah is er in Nederland wel respect, ‘maar in Afghanistan zit respect in het hart’.
Mevrouw Popal, van oorsprong wis- en natuurkunde docent, nu onderwijsassistent en coach, ziet om zich heen dat mensen zó druk zijn dat zij weinig tijd uittrekken voor sociale contacten. “Ze zijn bezig met de toekomst, maar niet met het heden. Ze tonen zich, ondanks hun enorme luxe, zo weinig tevreden”, vertelt ze. Voor haar is spiritualiteit een belangrijk onderdeel. “Aan het begin en einde van de dag stilstaan bij wat je hebt, en niet bij wat je niet hebt.”
Het onderwerp geld speelt volgens Hafizullah een grote rol in onze samenleving. “Voor ons is geld niet zo belangrijk. En als we het hebben geven we het uit of delen we.” Gastvrijheid zit in de Afghaanse natuur. “Bezoek is altijd welkom, we delen gewoon wat we hebben. Voor een kop koffie met Nederlanders moet je drie keer een afspraak maken.”
Jamila Anwari leeft hier van haar pensioen, ‘maar is altijd bezig’. In Afghanistan was ze journalist, nieuwslezer en schooldirecteur. Ze bracht een thema in dat de gastheer ‘het Duhamel College’ warm in de oren moet klinken. “Er zou hier meer aandacht voor ambacht moeten zijn. In Afghanistan wordt veel met de handen gewerkt en gemaakt.”
Aziza Anayat werkte in de administratie en was hoofd personeelszaken bij het Ministerie van Energie en Water in Afghanistan. Sinds 1970 schrijft ze en zijn er veel gedichten van haar gepubliceerd. Ze woont in Tilburg en zegt zelf dat ze van Nederland houdt met haar eigen land in haar hart. “Waarom niet het beste van de twee culturen in elkaar schuiven”, is haar mening.
Samengevat zou volgens deze delegatie de Afghaanse cultuur op het gebied van saamhorigheid (in gezin), respect, aandacht voor ‘drukte die het sociale leven in de weg staat’, ‘omgang met geld’ en ‘het ambachtelijk bezig zijn’ een duwtje kunnen geven aan onze samenleving.

van admin

Eerste Brabant Brein sessies succesvol

Eerste Brabant Brein sessies succesvol

De eerste twee sessies van Brabant Brein waren een groot succes. Sommige deelnemers vroegen zelfs of ze aan meerdere sessies mogen meedoen… Door de zeer uiteenlopende disciplines in het deelnemersveld werd de visie op de Kunst van het Samenleven in Brabant ook breed belicht. Het woord verbinden liep als rode draad door de avond.


Verbinden is het toverwoord

Het woord verbinden was regelmatig te horen tijdens de Brabant Brein sessie in het Duhamel College in Den Bosch.
De discipline Bètawetenschappen TUE-werktuigbouwkunde wil Domotica (huisautomatisering) inzetten als middel om mensen die door ziekte aan huis gekluisterd zijn in contact te brengen met de omgeving door communicatie en visualisatie. Mobiliteit is een belangrijk middel om mensen te verbinden, natuurlijk wel op een verantwoorde manier door platooning (auto’s achter elkaar) en gedeeld vervoer.
Afgevaardigden van Gezondheid en Welzijn-Spirituele Zorg zien muziek als internationale taal dat verschillende volkeren kan verbinden. Deelnemers uit de Kunstbegeleiding spraken van kunst vanuit passie waarbij kunst een bindmiddel is waarbij geen klassen te onderscheiden zijn. En peilers als architectuur, wetenschap en kunst zouden meer aan elkaar verbonden moeten zijn. De opmerking vanuit wetenschappelijke hoek: ‘Techniek is kunst en techniek om kunst te scheppen’ sluit hier mooi bij aan. De groep Ruimtelijke Ordening Milieu en Landschap-Natuur en Musea spraken over natuurmusea die als ontmoetingsplek dienen om mensen van verschillende leeftijden en culturen te verbinden. De sector Niet Wetenschappelijk Onderwijs, met afgevaardigden van de NHTV uit Breda wees op het instrument vrije tijd dat voor cohesie in de samenleving zorgt door onder meer sport en cultuur te bedrijven. De club Erfgoed-Behoud sprak van erfgoed verbindt en maakte duidelijk dat al regelmatig is bewezen dat slim restaureren een impuls is voor de samenleving. Het behoud van oude gebouwen en herbestemming van kerken, biedt mogelijkheden voor zuigkracht en verbetering van de Brabantse samenleving.

van admin

Brabant Brein in het Brabants Dagblad

Brabants Dagblad artikel

"Nieuw kennisnetwerk moet Brabant en de vijf grote Brabantse steden helpen in de race om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden" stond te lezen in het Brabants Dagblad van woensdag 5 januari 2011 jl. Download hier het hele artikel.

BijlageGrootte
Artikel-Brabant-Brein.jpg808.58 KB
van admin

Meerdere aanmeldingen versturen

Vanaf nu zijn er geen beperkingen meer voor het aanmelden vanaf één IP adres. Er was hiervoor in eerste instantie wel gekozen. De keuze blijkt toch nu toch niet zo handig te zijn als er meerdere aanmeldingen zijn vanuit één huishouden of organisatie. Vandaar dat we deze beperking per direct hebben verwijderd.

van admin

De stand van zaken

Op dit moment zijn de 121 teamleiders druk doende hun teams samen te stellen. De eerste piramidesessie vind plaats op 10 januari.