Wat is Brabant Brein?

Brabant Brein; Hersenen met een hart

Brabant Brein is een unieke denktank die de creativiteit, kennis en denkkracht van Brabantse topspecialisten uit 11 sectoren en vanuit alle denkbare disciplines bundelt. Dwars tegen de huidige hokjesgeest in, worden hier bruggen geslagen tussen alfa- en bètawetenschappen, de kunsten, het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en wetenschap. Doel van dit alles? Te komen tot een betere provincie, een betere stad, dorp, buurt, straat en huis. Kortom: om te komen tot een betere samenleving.

Brabant Brein is te zien als het netwerk waarmee we ‘De Kunst van het Samenleven’ tot grote hoogte kunnen opstuwen. De structuur van dit netwerk wordt gevormd door een Brabantse vinding: de Creatieve Piramide.


De Creatieve Piramide

De afgelopen jaren is in Brabant geëxperimenteerd met een brainstormformule waarmee de inspiratie, kennis, creativiteit en ideeën van grote groepen mensen kunnen worden gebundeld: de Creatieve Piramide. Deze piramide begint met een aantal elftallen of teams van soortgenoten (bv. jonge meisjes, oude heren, timmermannen, kunstenaars, Marokkanen, ambtenaren, wiskundigen, etc). In homogene groepen wordt over een bepaald onderwerp een groot aantal ideeën gegenereerd. De beste ideeën worden door een aanvoerder van het team in een nieuw elftal gepresenteerd, dat verder uit tien aanvoerders van andere teams bestaat. Zij breiden de verzameling ideeën verder uit met dwarsverbanden, waarna ze uiteindelijk uit de enorme berg ideeën van de 121 (11 x 11) deelnemers wederom de beste kiezen. Wanneer er voldoende deelnemers zijn, kan dit proces worden herhaald. Zo kunnen in drie sessies de ideeën van 11 x 11 x 11 (= 1.331) mensen worden gebundeld, met vier rondjes komen we op 14.641 mogelijke deelnemers, bij nog een avondje extra kunnen 161.051 mensen aanschuiven, dag zes rekenen we op 1.771.561 denkers (bijna heel weldenkend Brabant) en een week is voldoende om alle landgenoten een plek aan tafel te gunnen: er is dan ruimte voor 19.487.171 grote en kleine denkers.