Waarom in Brabant?

Het veroveren van de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is de uitdaging die Brabantstad aangaat in de komende jaren.‘De kunst van het samen leven’ is het overkoepelende thema waarmee BrabantStad zich kandidaat stelt. In 2011 komt het bidbook tot stand. De provincie en Brabantstad wil dit nadrukkelijk in een open dialoog met Brabantse organisaties, verenigingen, deskundigen, bestuurders en inwoners vormgeven. Dat doet recht aan het sociale DNA van Brabant, versterkt het draagvlak en bevordert de veelkantigheid van het uiteindelijke programma van 2018Brabant.

Uit de koersnota:
‘De kunst van het samen leven’ kan worden opgevat als een speurtocht naar het paradijs op aarde. Volgens sommigen heeft Brabant opvallende trekken van dat paradijs. In bescheidenheid: zelfs als dat zo is, is dat paradijs nog lang niet af. Bovendien willen we anderen – in Nederland en elders in Europa – laten delen in onze zoektocht en resultaten.
Speurtocht, zoektocht, queeste: BrabantStad is net zoals ‘De kunst van het samen leven’ een expeditie. Willen we die tot een goed einde brengen, dan zullen we kennis, expertise en creativiteit moeten delen. Dat geldt voor politici en beleidsmakers, maar niet minder voor verenigingen, ondernemers, wetenschappers, (inter)nationaal uitgevlogen alumni, creatieve geesten en alle anderen die zich in Brabant thuis voelen.Een expeditie staat voor het onbekende verkennen, op elkaar durven vertrouwen, slimme oplossingen vinden, samen ‘spelregels’ formuleren, elkaars wijsheid en die van eerdere generaties aanwenden om verder te komen. Dat ís de kunst van het samen leven en versterkt haar tegelijkertijd.

De kunst van het samen leven strekt zich over alle levensterreinen uit. Zo is er de kunst van het samen werken, samen leren, samen kunst beoefenen, samen feesten en – de meest dienende en voorwaardenscheppende kunst – samen besturen.

Brabant Brein maakt een begin met de verkenningen door de creativiteit van Brabantse topspecialisten uit 11 verschillende sectoren te verzamelen en de gelegenheid te geven om met elkaar te brainstormen over de Brabantse samenleving in al haar facetten.

De commissaris van de Koningin Wim van der Donk schreef ter ondersteuning bij de werving van alle teams:

Geachte boegbeelden en teamleiders van Brabant Brein,

Samen leven is een hele kunst. BrabantStad is de uitdagende beoefening ervan. De samenwerking die nodig is voor 2018Brabant gaat lukken, want in ‘samen’ blinken Brabanders uit. Dat blijkt al eeuwen uit de manier waarop Brabanders werken, wonen, leren, vieren en genieten.

Lees meer

Toevallig wonen wij in Brabant op de ideale breedtegraad: we hebben de hersens van het noorden, en het hart van het zuiden. Brabant Brein: Hersenen met een Hart.