Team Sociale Innovatie

van admin

Team Sociale Innovatie

Bij de piramidesessie in Breda kwamen bij de groep Sociale Innovatie interessante onderwerpen en ideeën voorbij. Daar zagen we overeenkomsten met het gedachtegoed van Brabant Brein, maar we ontdekken ook beproefde ideeën die een mooi voorbeeld zijn van de Kunst van het Samenleven. We lopen ze langs.

Brink.net
Een voorbeeld van een initiatief dat overeenkomsten vertoont met Brabant Brein is BRINK, de BRabantse INnovatie Kwartiermakerscommunity. BRINK noemt zichzelf een lerende community en brengt, min of meer net zoals Brabant Brein, organisaties en personen uit de hele provincie en daarbuiten samen om goede ideeën en business cases te ontwikkelen. Ondernemingen, onderwijs en overheid ontmoeten elkaar en proberen tot nieuwe ideeën over verbeteringen en toepassingen van hun producten en processen te komen. Wat veel te beluisteren viel tijdens de afgelopen piramidesessies is het ‘out of the box’ denken. Dit is ook terug te vinden bij BRINK. Zij leggen nieuwe verbindingen waarbij over de grenzen van de individuele organisaties wordt gekeken. Door de kruisbestuiving kunnen de vele initiatieven elkaar versterken en hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Hierdoor ontstaat een praktische samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Zie voor meer informatie over BRINK: http://de-brink.wikispaces.com/

T-Parade verstaat de Kunst van het Samenleven
Het woord ‘verbinden’ is een terugkerend thema in de Brabant Brein sessies. Een mooi voorbeeld van (muticultureel) verbinden dat tijdens de sessie in Breda werd genoemd is de T-Parade. In samenwerking met Carnavalsstichting Tilburg wordt elk jaar een kleurrijke parade door het centrum van Tilburg georganiseerd. In het voortraject worden bouwers en deelnemers aan de Parade uit verschillende culturen aan elkaar gekoppeld om gezamenlijk te werken aan een praalwagen, loopgroep of presentatie. Een mooi voorbeeld waarbij de Kunst van het Samenleven centraal staat door aan te tonen dat leven met verschillende culturen een wereldfeest is. Net zoals Brabant Brein waarbij steeds meer deelnemers en ideeën de piramide doen groeien, zo groeit ook de T-Parade. Het begon met een Tilburgs feestje, nu is het al een Brabants feest en wellicht wordt het in de toekomst een nationaal feest. Voor meer informatie zie www.t-parade.nl

T-Park
Het creëren van ontmoetingsplekken kan op verschillende manieren. In Tilburg (Park), maar ook in Den Bosch is het bekend, worden in wijken volkstuintjes gecreëerd. Het is een prima manier om mensen van verschillende achtergronden elkaar fysiek te laten ontmoeten. In plaats van een kopje koffie, of kom maar achterom – iets wat in deze tijd meer en meer digitaal gebeurt – kunnen mensen elkaar informeel ontmoeten en tegelijkertijd zich bekommeren om de plantjes.

De Dag van de Dialoog
Tijdens de sessie in Breda werd ook de Dag van de Dialoog als voorbeeld genoemd. Een mooi instrument om mensen elkaar te laten ontmoeten. In verschillende steden wordt sinds een aantal jaren de Dag van de Dialoog gehouden. De oorsprong ervan ligt in Rotterdam. De Dag van de Dialoog brengt mensen dichter bij elkaar, verschaft mensen nieuwe inzichten en brengt issues boven tafel die voorheen onbesproken bleven. Inmiddels is er een handboek waarin de organisatie van een Dag van de Dialoog stap voor stap beschreven staat met een huisstijl en een website. www.nederlandindialoog.nl

Rijnlands model
Sjaak Evers, een van de deelnemers bij de Sociale Innovatie groep in Breda, is supporter van de Rijnlandse ‘ziens- en zijnswijze’. Bij het Rijnlands model kun je denken aan termen van gemeenschap, overlegstructuren, maatschappelijk verantwoord ondernemen en lange termijn perspectief in een sociale verzorgingsstaat die in samenwerking met werkgevers en werknemers naar consensus zoekt. Het idee is dat de economie het beste functioneert in een klimaat van samenwerking, goed onderwijs, sociale zekerheid en stabiliteit. Kort door de bocht wordt wel gesteld dat het Rijnlands model zich richt op de drie P´s: Profit, People én Planet.
Evers kwam zelf tijdens de sessie met een idee om de lokale democratie te bevorderen. Richt een stadsplein in voor een grootse bijeenkomst waar zo’n duizend mensen, maximaal gemêleerd, onder begeleiding in groepen, oplossingsgericht gaan brainstormen over allerlei onderwerpen/vragen. Een herkenbaar idee dat overeenkomsten vertoont met het Brabant Brein model. Sjaak Evers schreef een verslag over zijn Brabant Brein avontuur op: http://www.rijnland-weblog.nl/