Ideeën om verder uit te broeden

van admin

Ideeën om verder uit te broeden

Tijdens de laatste sessie in het Provinciehuis zagen we verschillende ideeën terugkomen uit eerdere sessies, maar dan verder uitgewerkt. We noemen er een paar.

De Boerenburger
Bij de groep Ruimtelijke Ordening werd gesproken over de stedeling die dichter bij het platte land betrokken zou moeten worden. Door de economische werkelijkheid is er een scheiding gekomen tussen groen, het platte land, en rood, de stad. De consument weet niet meer waar dat plakje worst op de boterham vandaan komt. Een fysieke ontmoetingsplek zou het herbronnen vanuit de stad kunnen bewerkstelligen. Een idee is een proeftuin in de stad waar consumenten de lokale producenten met hun regionale producten kunnen ontmoeten. Een plek waar de boerenburger, en niet de MC Donalds burger, wordt gepromoot. Een plek waar ruimte is voor (natuur)educatie. Een plek waar verbinding met de natuur en cultuur verbeeld wordt door kunstenaars. Een plek waar de stedeling de biodiversiteit van de natuur weer herontdekt. Kortom een fysieke plek in de stad waar de stedeling ziet wat de natuur te bieden heeft en waar hij dat kan vinden.

Slim vervoer
Het team van Bètawetenschappen hield zich tijdens de brainstormsessie bezig met smart mobility. Een bittere noodzaak, want ondervinden we niet regelmatig in het dagelijks leven dat het (openbaar) vervoer slimmer kan? In plaats van een vaste route te rijden moet een buschauffeur met behulp van techniek in een opslag kunnen zien waar hij nog iemand kan oppikken. Met de huidige smartphone zou je eigenlijk moeten kunnen zien waar iemand een lift nodig heeft, of wie een lift kan aanbieden.
Daar zit ook een sociaal aspect aan. Vroeger was liften vanzelfsprekender, nu zie je dat bijna niet meer. Een fysieke ontmoeting is digitaal wel te bewerkstelligen, maar hoe bouw je dat vertrouwen op? Niet alleen voor slim vervoer is er behoefte aan een technisch en sociaal systeem om mensen aan elkaar te verbinden. De brainstorm kreeg een mooie wending door ideeën vanuit een andere discipline, de zorg. Hoe regel je bijvoorbeeld een vrijwilliger om met een patiënt naar de dokter te gaan. Hoe roep je zo iemand op? Met bijvoorbeeld Twitter en LinkedIn zien we al dat vraag en aanbod bij elkaar komen, maar er zijn nog wel stappen nodig om domeinen te ontwikkelen waarin mensen dúrven te vragen naar diensten.

Talentontwikkeling en 24/7 school
Talentontwikkeling is een van de zaken die hoog op het lijstje van meerder sectoren staat. Regelmatig was tijdens de brainstormsessies te horen dat het Nederlands onderwijs zijn talenten verkwist en niet in beeld heeft. Geïnspireerd door Ken Robinson, die verkondigt dat het onderwijs creativiteit de kop indrukt, spraken deelnemers van Brabant Brein over een ‘talentenmarktplaats’. Het onderwijs zal vanaf het begin dat de kleuter kennis maakt met onderwijs, opzoek moeten gaan naar dat talent, herkennen, stimuleren en faciliteren van dat talent. Wat ook regelmatig in de piramidesessies te beluisteren viel, is de wens van een multifunctioneel schoolgebouw. Een schoolgebouw dat flink uitgerust is met (sport)faciliteiten, dag en nacht in touw is en onderdak biedt aan verschillende groepen. Een plek voor de peuter, kleuter, puber en professor, maar ook een (flex)werkplek voor ouders (dan kunnen ze tegelijkertijd een oogje in het zeil houden) en ouderen (denk aan de actieve 65-plusser die inzetbaar is).
Een multifunctioneel gebouw die 7 dagen per week ieder uur benut kan worden, biedt een ontmoetingsplek voor iedereen en schept nieuwe verbindingen.

Klik hier voor de speech van Ken Robinson