Hoe ziet een Creatieve Piramide sessie eruit?

Piramide 1

Er vinden 11 piramidesessies plaats. Tijdens een piramidesessie worden teams uit elk van de 11 sectoren bijeengebracht. Wij vragen de teams om eerst vanuit hun eigen specialisme na te denken over een aantal vragen die samenhangen met de 'Kunst van het Samenleven', het motto waarmee Brabant Europese Culturele Hoofdstad 2018 wil worden. Na de gedachtewisseling tussen vakgenoten die tot een aantal ideeën leidt, worden de teams gemixt, waardoor alle deelnemers in contact komen met deelnemers uit de andere tien sectoren. In de derde ronde komen de teams weer in homogene setting bij elkaar om het over de beste ideeën met elkaar eens te worden.

De piramidesessies starten om 18:45. Van 18:00-18:45 is de ontvangst met een kopje soep en broodjes, zodat iedereen direct vanuit zijn werk kan aanschuiven. Heeft u al gegeten, dan bieden wij u graag een kopje koffie of thee en gebak aan. Om 18:50 wordt de avond geopend en om 19:00 beginnen we met de eerste ronde van de brainstorm. Om 22.00 uur sluiten we de brainstorm af met een gezamenlijke presentatie van de beste ideeën voor de Kunst van het Samenleven uit alle teams. Vanuit de organisatie van Brabant Brein staat een gespreksleider ter beschikking van elk team, zodat ook de teamleiders vrij zijn voor het creatieve meedenken.

Als de eerste ronde van 11 piramidesessies afgesloten is (medio februari 2011) worden de resultaten gepresenteerd op de website.


Piramide 2

In Piramide 2 komen de 121 teamleiders bij elkaar, in gemengde teams, zodat alle sectoren in dit tweede team vertegenwoordigd zijn. Hier worden de beste ideeën uit de eerste ronde geoptimaliseerd, er worden dwarsverbanden gelegd en er worden daardoor weer nieuwe ideeën gegenereerd. Ieder team formuleert het beste idee, zodat we uiteindelijk tot de 11 beste ideeën kunnen komen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 13 april 2011.


Piramide 3

In april 2011 bespreken de boegbeelden van elke sector uiteindelijk de 11 beste ideeën met de Commissaris van de Koningin, aangevuld met collegeleden van Brabantstad.