Alfawetenschappen
Bedrijfsleven
Bestuur
Bètawetenschappen TUE
Erfgoed
Gezondheidszorg en Welzijn
Kunst
Niet Wetenschappelijk Onderwijs
Nieuwe Brabanders
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landschap
Sport en Vrije tijd
Wat is het belangrijkste idee van de sector Kunst?
Alle overleggen in Brabant, in alle sectoren en op alle niveau's starten met de inbreng van een kunstenaar (5 min.). Deze inbreng kan willekeurig zijn of een directe link hebben met het thema van het overleg. Echter altijd verrassend, prikkelend, inspirerend, ontregelen, etc. Kunst naar de samenkomsten.