Alfawetenschappen
Bedrijfsleven
Bestuur
Bètawetenschappen TUE
Erfgoed
Gezondheidszorg en Welzijn
Kunst
Niet Wetenschappelijk Onderwijs
Nieuwe Brabanders
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landschap
Sport en Vrije tijd
Idee: opsporen en investeren in talenten.
Wat is de bijdrage van andere sectoren met betrekking tot het belangrijkste idee van Nieuwe Brabanders?
Erfgoed Verbinding met het onderwijs.
Bestuur Investeren in talent via het bouwen aan buurten.
Bedrijfsleven Meer aanbieden van stages / opleidingsplaatsen.
Sport en vrije tijd Faciliteiten openstellen.
Niet-wetenschappelijk onderwijs Talenten scouten voor de zorg.
Gezondheidszorg en welzijn Meer in de wijk talenten ontwikkelen in relatie tot welzijn.
Kunst Meer zichtbaar maken van kunst en cultuur. Meer samenwerken.
Ruimtelijke Ordening Milieu en Landschap Faciliteiten scheppen in de openbare ruimten.
Bètawetenschappen TUE Opzetten wetenschapswinkel voor nieuwe Brabanders.