Alfawetenschappen
Bedrijfsleven
Bestuur
Bètawetenschappen TUE
Erfgoed
Gezondheidszorg en Welzijn
Kunst
Niet Wetenschappelijk Onderwijs
Nieuwe Brabanders
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landschap
Sport en Vrije tijd
Idee 1: Moderne ambachtelijkheid - trots op vakmanschap. Idee 2: Talenten (h)erkennen en voluit faciliteren.
Wat is de bijdrage van andere sectoren met betrekking tot het belangrijkste idee van Bestuur?
Kunst Herinterpreteren van productieproces met inzet van ambachtelijke know how. Nieuwe producten met bestaande middelen.
Alfawetenschappen Zo breed mogelijk kijken naar talentontwikkeling. Brabant als proeftuin. Multifunctionele buurtwerkplek (opvang, werkplek etc.).
Gezondheidszorg en welzijn Verwenzorg, bedrijfsvoering ook maatschappelijk inzetten.
Focus op talent in plaats van beperking. Bijvoorbeeld in woonomgeving.
ICT TED.com
Erfgoed Inzet maatschappelijke stages. Bijvoorbeeld: landgoedlessen. Diverse onderwijslagen betrekken. Onderwijs krijgen - geven - ondersteunen. (Community week KWI college).
Kunst Onderwijs vak: talentontwikkeling. Wat kan bestuur, kunst etc. bijdragen aan kansen voor talentontwikkeling.
ICT Werkstukken laten zien in breed platform. Vraag en aanbod zichtbaar maken en afstemmen en uitwisselen.
Nieuwe Brabanders Op vlak van kunst en cultuur ook nieuwe Brabanders zichtbaar maken en als coach inzetten. (Zichtbaarheid + ontwikkeling).
Erfgoed Ontwikkeling jong talent en coach. School = cool.
Sport en vrije tijd Zorg voor vernieuwende projecten door sectoren te koppelen. Zorgvuldig omgaan met talent in alle fases herkennen, ontwikkelen en excelleren.