Alfawetenschappen
Bedrijfsleven
Bestuur
Bètawetenschappen TUE
Erfgoed
Gezondheidszorg en Welzijn
Kunst
Niet Wetenschappelijk Onderwijs
Nieuwe Brabanders
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landschap
Sport en Vrije tijd
Wat is het belangrijkste idee uit de sector Kunst?
Muziek naar de momenten en plekken waar mensen ook openbaar samenkomen. Geldt ook voor andere disciplines. Plek waar kunst en maatschappelijk debat samenkomen (theater van vroeger).
Kunst en cultuur als verbindend element in de samenleving.
Het inzetten van interactieve communicatiemiddelen op onverwachte plekken en momenten. En het tonen van ongewone boodschappen. Aanbod en kwaliteit.
Inzet van het vermogen van kunstenaars om out of the box te denken om ruimdenkendheid bij mensen te stimuleren.
Een makershuis in elke leefomgeving net als school en winkels. Met als doel makers vertegenwoordigd in alle maatschappelijke processen, manieren van samenleven en veranderingen.
Kunstuitingen bij de start van het debat / de vergadering om te inspireren, vernieuwen, agenda's loslaten.
Kunst en creativiteit inzetten bij technologische innovatie.